Nyheter och Projekt

Västra Götalandsregionen
Profil har fått förtroendet av Västra Götalandsregionen att arbeta med deras chefer i olika utvecklingsinsatser.

Insatser mot sjukskrivning
Profil hjälper chefer att tackla missnöje och sjukskrivningar bland personalen inom vård & omsorg. Genom en MasterMap Process kan vi se vad som rör sig under ytan och tillsammans med ledningen utarbeta förändring och därefter direkt återkoppla till chefens vardag och starta en utvecklingsprocess.

Struktur i rekryteringsprocessen
Profil hjälper större konsultföretag med rekryteringsprocessen. Från att sätta en struktur till att ge rekryterande chefer utbildning i intervjuteknik & personbedömning.

Perstorp
Perstorp anlitar Profil för hjälp med urval inför rekryteringar.

Varbergs Sparbank har återigen anlitat Profil
Profil har återigen anlitats av Varbergs Sparbank för ledarskapsutveckling. Varbergs Sparbank är en fristående bank i samverkan med Föreningssparbanken. Varbergs Sparbank består av 8 kontor.

Roxtec AB i Karlskrona är en "nygammal" kund hos Profil AB
Roxtec AB är ett ungt svenskt tillväxtföretag som idag är etablerat i samtliga världsdelar. De utvecklar, tillverkar och marknadsför ett flexibelt system, Roxsystem, för täta genomföringar av kablar och rör i särskilt krävande miljöer som till exempel ombord på fartyg. Flexibiliteten i deras system möjliggörs genom en unik multidiameterteknologi som innebär att olika dimensioner av kablar och rör kan tätas med en anpassbar tätning.

Datahalland anlitar Profil
Datahalland ett inom regionen ledande tjänsteföretag inom IT-lösningar med verksamhet uppdelad inom fem affärsområden; Systemintegration, Applikationsutveckling, Internet/Webbutveckling, Utbildning och Varuförsäljning.
Datahalland är en nygammal kund till Profil. Profil anlitas både för hjälp med urval och ledarskapsutveckling.Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com