MasterMap Process

Som ledare för en organisation är man intresserad av att se en positiv och kreativ utveckling. Det är detta som MasterMap Process kan starta och driva.

En grupp är alltid mer än summan av delarna. För att kunna förstå helheten måste man se de fenomen som rör sig under ytan och arbeta med dem. MasterMap Processbestår av tre steg:

MasterMap
Vi startar arbetet med analysverktyget Mastermap. Det fungerar som ett borrprov in i organisationen.

Analys
Vi analyserar resultaten och utarbetar tillsammans med ledningen förslag till förändringar.

Coaching
Profils konsulter bistår i genomförandet av det som krävs för utvecklingProfil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com