Det svåra samtalet

Alla chefer och ledare hamnar ibland i situationer där de skall hålla i samtal som de tycker är svåra. Det kan t.ex. handla om:

  • att ge konstruktiv kritik
  • att lämna svåra besked
  • konflikter
  • missbruk

På kursen i Det svåra samtalet presenterar vi hur man som samtalsledare gör dessa samtal kreativa. Vi ger en genomtänkt struktur för samtalen. Detta skapar en trygghet för de inblandade och ökar möjligheterna till förståelse och utveckling.

Kommunikation sker på många olika nivåer och inte bara verbalt. På kursen lägger vi vikt vid att se hur den egna attityden som samtalsledare påverkar samtalen. Vi visar hur man kan vara en konstruktiv förebild för att öppna upp låsta lägen.

En stor vinst med att träffas med kollegor är att man kan dra lärdomar av varandra. därför varvar vi föreläsning med övningar och diskussioner. På detta sätt blir kunskapen direkt användbar för deltagarna.

Kursen i Det svåra samtalet är en endagsutbildning för upp till 12 personer. Den leds av en legitimerad psykolog och riktar sig till chefer. Utbildningen lämpar sig bäst som en företagsintern utbildning och anpassas till lokala behov och kan hållas på önskvärd plats.Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com