Strategic Visioning

Strategic Visioning är en utvecklingsprocess där målet är att leda en förändring och att arbeta fram en ny vision och strategi för en enhet eller ett företag.

Strategic Visioning kan med fördel användas vid organisationsförändringar, när man vill vitalisera eller nyorientera en verksamhet, vid rekonstruktioner, nyförvärv eller vid "kick-off" för en ny ledning.

Processen löper under en serie konsultledda ledningsseminarier där den egna affären eller verksamheten gemensamt analyseras. Tekniken är att kartlägga verksamheten, att ifrågasätta invanda föreställningar, att utmana attityder, identifiera hinder och att tydliggöra vilken riktning verksamheten skall ha i framtiden.

Strategic Visioning riktar in deltagarna mot en gemensam och önskvärd framtidsbild och identifierar samtidigt de projekt och aktiviteter som skall föra utvecklingen av verksamheten vidare.

Förutom att ge ledningen en bättre "verktygslåda" för sitt ledarskap är processens syfte även att öka deltagandet, förbättra kommunikationen och samarbetet och genom detta även frigöra energier och förnya motivationen.Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com