Mentorskap

Syftet som mentor är att bidraga till ytterligare utvecklingssteg från den plattform man befinner sig, oavsett om den är av arbetskaraktär eller rent personlig.

Som mentorer arbetar vi på Profil med dialogen som instrument. Mentorn blir en initierad diskussionspartner som på neutral mark kan bidraga med personligt stöd, inspiration, trygghet, fördjupning, feedback och ökad självinsikt.

Ett mentorsprogram kan ha varierande mål men de mer vanliga är en strävan att utvecklas i sin arbetsroll eller ett behov av en neutral diskussionspartner i en ny eller komplicerad situation. Under alla förhållanden siktar vi mot en personlig tillväxt.

Arbetssättet innebär ett regelbundet och personligt utvecklingsarbete som inbegriper de flesta områden i livet, både inom och utanför den professionella arbetsrollen.

Mentorsprogrammet är löpande, med ett längre möte varannan vecka. Längd och intensitet anpassas efter behov och förutsättningar.

Vårt arbete med person- och ledarutveckling, samt vår terapeutiska bakgrund och vårt yrkeskunnande, ger oss en god erfarenhets- och kunskapsbas för att anpassa vårt bidrag till olika individuella förutsättningar och behov.

Mer information
Kontakta Anders Schager
eller Bengt Schager


Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com