Kurs i krishantering

När en enskild individ eller en arbetsgrupp drabbas av en tragedi eller omskakande upplevelse är det viktigt att hantera situationen rätt. Bemötandet ifrån arbetsgivare och kollegor har visat sig ha stor betydelse för hur en sådan kris kan utvecklas.

Med rätt stöd kan både en enskild och en grupp komma vidare och bearbeta det som hänt. Att snabbt komma över det inträffade, att få hjälp med att nyorientera sig och återfå psykisk balans, kan förhindra långvarigt lidande och även sjukskrivningar. Det är viktigt för en arbetsgrupp att vara förberedd och lära sig en strategi och ett förhållningssätt om det oönskade händer.

Profil erbjuder en utbildning och träning för dem som kan komma att hantera kriser för både personal och bland andra. I utbildningen tar vi upp hur människor påverkas av sorg, dödsfall, olyckor och av sådant som hot, våld, kränkningar och misslyckanden. Vi lär ut hur man på ett resolut och strukturerat sätt hanterar svåra situationer.

Även hjälparen själv kan påverkas av att möta drabbade medmänniskor och därför behövs ett organiserat krisarbetssätt. Avsikten med utbildningen är att göra deltagarna bättre rustade att möta människor i kris och bättre rustade även för att upptäcka personer som i det tysta kan vara i behov av hjälp eller stöd.

Kursen i krishantering är en endagarsutbildning för upp till 12 personer. Den leds av en legitimerad psykolog och riktar sig till alla som i sitt arbete kan möte människor i kris. Under kursen varvas teori med praktisk träning. Utbildningen lämpar sig bäst som en företagsintern utbildning och den kan anpassas till lokala behov och hållas på önskvärd plats.Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com