Hjälp vid Rekrytering

Profil AB kan bistå med hela rekryterings- och sökprocessen eller med delar av den, från kravanalys och annonsering till bedömning av slutkandidater innan anställning.

De här delarna kan ingå i ett uppdrag:

 • Hjälp med att diskutera och formulera en kravspecifikation
 • Hjälp med förslag till annonsutformning och annonsering
 • Vi kan arrangera er annonsering
 • Vi kan informera sökande och slussa intressanta vidare till er
 • Vi kan ta emot ansökningshandlingar
 • Vi sammanställer handlingarna och presenterar kvalificerade sökande för er
 • Tillsammans diskuterar vi dem som ni bör träffa
 • Vi genomför Personliga Assessments av intressanta sökande
 • Vi gör en professionell avrapportering av varje kandidat
 • Under processen håller vi kontakt med övriga sökande
 • Efteråt kan vi informera dem som inte fått arbetet och återsända deras handlingar

Genom låta oss på Profil hjälpa er kan ni hålla ett bättre tempo i rekryteringen, bibehålla objektiviteten och noggrannheten och samtidigt öka kunskapen om varje kandidat väsentligt.Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com