Personlig Assessment

Personlig Assessment används huvudsakligen vid urval och vid individuella utvecklingsinsatser för chefer, blivande chefer eller andra nyckelmedarbetare.

Huvudpersonen möter under en dag en erfaren psykolog och tiden ägnas åt en grundlig genomgång av personens individuella repertoar, hållningssätt, begåvningar och eventuella tillkortakommanden. Som stöd för dialogen använder psykologen information från test vid sidan om sin träning i att intervjua, ge återkoppling och i att leda utvecklande personliga samtal.

När Personlig Assessment användes vid urval är återrapporteringen till en uppdragsgivare huvudsyftet eftersom målet är att optimera en tillsättning och undvika en kostsam felrekrytering.

Kandidaten avrapporteras med hänsyn till hur väl han eller hon möter den kravprofil som utarbetats. Om det finns flera kandidater jämförs dessa med varandra. Genom att utnyttja Personlig Assessment får uppdragsgivaren betydligt mera kunskap inför beslutet om tillsättning.

Vid personliga utvecklingsinsatser, när man vill investera i en medarbetares utveckling, är återkopplingen till huvudpersonen själv den mest omfattande.

Dialogen under dagen har nu som syfte att föra upp till ytan och göra medvetet sådan självkunskap som personen kan ha nytta av i sin fortsatta utveckling. Personlig Assessment följer här principen för all personlig utveckling; - att göra det okända känt och därmed tillgängligt för egen påverkan.

99,4 % korrekt
Uppföljningsguide av 459 urvalsbedömningar.
Läs mer
 


Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com