Personlig Coaching

Coaching är en helt överlägsen metodik för utveckling av ledarskap. Coaching är på samma gång både individ- och situationsanpassad eftersom coachingen är integrerad med deltagarens arbetsverklighet, ”man gräver där man står”.

Personlig coaching utvecklar både ledaren och ledarskapet och målet för en coach är att hjälpa en annan människa att lyckas och utvecklas.

Personlig coaching vänder sig främst till personer som ”står på scen”. De som leder andra och som har potential och vilja att lyfta sig ett snäpp till.

Coachinginsatsen börjar med en första period om tre till fyra månader med två längre möten per månad och startar vanligen med en analys av nuläget, en Profil 360° feedback.

Coachen deltar också vid lämpliga tillfällen som observatör i deltagarens verksamhet och är med där ledarskapet sker. Det är viktigt att coachen lär känna de dagliga övervägandena, de långsiktiga målen och deltagarens närmaste krets av medarbetare.

Coacherna på Profil AB är seniorkonsulter med terapeutisk skolning och mer än tjugofem års erfarenhet av utveckling av organisationer och människor i Sverige och internationellt.

Vi bidrar också med våra erfarenheter ifrån uppdrag i olika slags verksamheter, alla med det gemensamt att de består av människor, ledarskap, visioner, idéer, hinder, mål, kulturer, resultat, drivkrafter, attityder, motivation och möjligheter.

Mer information
Kontakta Anders Schager
eller Bengt Schager


Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com