Om alkoholberoende

2009-02-08

Det finns flera sätt att definiera alkoholberoende, det finns sociala, ekonomiska, och medicinska definitioner och sådana som har med drickbeteende att göra. Enligt en bok i ämnet används i Sverige ett tjugotal definitioner på alkoholism. Många av dem är tyvärr inte så ändamålsenliga.


Sociala definitioner
En social definition innebär att man är alkoholist om man dricker så mycket att man förlorar sitt jobb. Problemet med en sådan definition är att man då måste ha ett jobb att förlora. Den är inte användbar för pensionärer, hemmaarbetande, arbetslösa eller för egna företagare.

Att man dricker så mycket att man förlorar sin familj är en annan. Men den stupar av samma skäl. Ensamstående och hela vår ungdomsgeneration hamnar utanför.

En annan vanlig definition säger att man är alkoholist om man ofta uppträder påverkad och beter sig illa bland folk. Även den har svagheter eftersom den utesluter ensamsupande i hemmet och supande i glesbygden.

Ekonomisk definition
En sådan säger att man är alkoholiserad när man dricker så mycket att det påverkar ens ekonomi negativt. Svagheten med denna är att låginkomsttagare skulle bli alkoholister tidigare än förmögna.

Medicinsk definition
Även medicinska definitioner har svagheter. Till exempel den att man är alkoholist om man dricker så mycket att det påverkar hälsan negativt. Problemet är att bevisade absolutister kan dö med skrumplever medan obducenten kan hitta en lever, fräsch som en primör, hos uttalade spritmissbrukaren.

Definition som bygger på mängd
Om man dricker dagligen då, skulle inte en sådan definition kunna gälla? Det finns ett litet problem även med denna. Vi tvingas nämligen då räkna halva Europas befolkning som alkoholister, i alla fall ett hundratal millioner vuxna engelsmän, irländare, spanjorer, tyskar, italienare och andra, för att nu inte nämna fransmän.

Man måste se nyktert på alkohol
Det finns en psykologisk definition som kan generaliseras till alla. Den utgår från den enskilde och bygger på ett begynnande beteende istället för på ett missbruk som måste ha pågått en tid.

Enligt denna är man på väg att bli beroende när man tvingas sätta upp regler och principer för att kontrollera sitt drickande: Att aldrig dricka på vardagar, att inte dricka före fem, att endast dricka i samband med måltid, aldrig ensam, eller att underkasta sig en vit månad varje år (vanligtvis februari) är exempel på sådana regler.

En psykologisk definition som denna kan tjäna som en varningsklocka för alla och envar. Alla missbrukare passerar en sådan fas i sina karriärer.

Det är det som är skälet till varför man säger att vägen till missbruk är kantad av brutna löften.Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com