Om feedback

2009-02-08

Kritik utvecklar som regel ingen men bra feedback kan göra det. Att ge kritik betyder att klandra någon. Undantag är inom områden där det finns kritiker eller recensenter.


Till skillnad mot kritik är feedback ett neutralt ord. Därför kan feedback vara både positiv och negativ. Feedback är till för att hjälpa, stödja eller korrigera och är alltså till nytta för mottagaren.

Några råd för ett utvecklande samtal
Börja med det positiva. Då sätter du tonen för samtalet och visar att du vill väl från början. Mottagaren måste uppfatta dig som vänlig och finna det värt att lyssna på dig. Med en negativ början riskerar du att mottagaren ser dig som illvillig och kanske slutar lyssna. Ge därför istället råd om utveckling. Det går att formulera om det mesta till goda råd utan att ge avkall på sanningen.

Använd så kallade Jag-budskap. Börja aldrig en mening med: ”Du är …” Då har du slagit fast en universell sanning. Den kan debatteras, den kan det finnas olika meningar om. Mottagarens mamma kan till exempel tycka annorlunda. Utgå istället från dig själv, den åsikt du har. Den kan inte ifrågasättas och om du är mottagarens chef är din åsikt viktig även om mottagaren inte håller med. Här ett antal förslag på jag-budskap:

– Jag skulle önska att du …
– Min uppfattning är att du kan bli bättre på …
– Jag tror att du kan utvecklas till …
– För att bli en riktigt bra xx, tycker jag att du behöver …
– Jag har uppfattat att du …
– Jag bedömer att …
– Jag ser på dig som en …

Förklara vad du är nöjd med och vad du menar kan utvecklas. Ge din egen personliga uppfattning. Ta sådant som är besvärligt mot slutet av samtalet och avsluta med en sammanfattning.

Feedback är livslångt lärande
Feedback är inte alltid uttalad. All information från omgivningen är feedback eftersom resultatet av någons beteende matas tillbaka till de system i hjärnan där beteendet har sitt ursprung. Kontinuerlig feedback är därför utvecklande. Detta är lika sant i halkkörning, inom idrott och i nära relationer som det är i arbetslivet. Feedback är en loop av information tillbaka in i systemet, som ger stöd åt visst beteende och korrigerar annat. Det är med andra ord särskilt värdefullt att få verbaliserad, tydlig och vänlig feedback från någon man respekterar.


-----------
Artikeln i pdf-format:Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com