Om personlig mognad

2009-02-08

Mognad handlar om impulskontroll och stabilitet. Mogna människor tänker sig för, ser saker i ett längre perspektiv och agerar övertänkt. I vardagligt tal är mognad motsatsen till impulsivitet. En stor del av barnuppfostran går ut på att lära barn att mogna; att få barn att kontrollera sina impulser, att inte agera oövertänkt, att förstå konsekvenser och att lära sig att alla önskningar inte måste uppfyllas omedelbart.


Mognad är relaterad till ålder men behöver inte vara det. Det finns mogna unga människor och det finns omogna äldre. Graden av mognad varierar från en vuxen till en annan. Behöver det nämnas att mognad är en bra egenskap för ledare?

Mognad handlar om att se konsekvenser av sitt handlande innan man agerar. Därför har mogna människor ett längre perspektiv i sitt tänkande än vad omogna har. Mogna människor är därför mera förståndiga än omogna.

Mogna människor
En mogen människa är stabil och upplevs som densamma oberoende av sammanhang och sociala krav. Mogna människor beter sig inte olika beroende på sammanhang. De är ofta mindre själviska och egoistiska och kan arbeta mot långsiktiga mål och ställa egen tillfredsställelse i andra hand. Mognad är också kopplat till ett visst oberoende. En mogen person tänker självständigt och är inte lika känslig för sin image, status eller popularitet. Mognad är ofta lika med vuxet beteende. Mogna människor är kontrollerade och ger ett behärskat utlopp för sitt temperament.

Omogna människor
Omogna personer är ofta barnsliga, impulsiva, lättfrustrerade och tappar humöret för småsaker. Ibland kan de också bli orimligt glada för bagateller. Omogenhet hör ihop med egoism och själviskhet och det är enbart omogna människor som behärskar konsten i att tjura. Omogna människor beter sig ofta olika ihop med olika slags människor. Deras personlighet varierar om de är tillsammans med män, kvinnor, barn, vuxna, underställda eller chefer. Omogna människor spelar också ibland roller och låtsas vara något som de inte är.

Att vara lekfull är däremot inte tecken på omognad. Mogna människor kan vara lekfulla men väljer när. Omogna kan vilja leka vid fel tidpunkt och för mycket.

Ett psykologiskt experiment
Det sägs att kvinnor generellt är mera mogna än män. De flesta mogna män är, på gott och ont, ganska pojkaktiga emellanåt. Kasta in en boll i en klunga av män och gör sedan samma i en klunga av kvinnor och studera skillnaden i vad som händer.Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com