Om fördelarna med professionellt urval

2009-02-08

En del kanske inte är så bekanta med Normalfördelningskurvan så låt oss börja med en liten förklaring.


Den här klockformade kurvan används inom statistik och vetenskaplig psykologi. Om man tar en tillräckligt stor population och mäter någonting så kan resultatet beskrivas med en sådan här kurva. Den kan vara bredare och lägre eller snävare och högre men den grundläggande formen är alltid densamma.Konditionen hos 30-åriga män

Låt oss anta att vi mäter konditionen hos 30-åriga män. Vi kommer då att få en normalfördelning som kurvan här vid sidan.

Det övervägande flertalet har en genomsnittlig kondition och kommer att samlas mot mitten av kurvan. Längre till vänster finns 30-åringar med lägre än genomsnittlig kondition och längst ut till vänster hamnar allt färre med allt sämre kondition. Ytterst till vänster i kurvan finns de med extrem dålig kondition. På högersidan är det på liknande sätt men åt andra hållet. Till höger i kurvan finns de med över genomsnittlig kondition och i kurvans yttersta högra sida ett litet fåtal med extremt god kondition.Samma kurva gäller för intelligens och kompetens.
Normalfördelningskurvan blir samma om man mäter sådant som intelligens i en population men också om man mäter ledarförmåga, kreativitet, ambition eller personlig stabilitet. Majoriteten har genomsnittliga värden och samlas emot mitten medan de med allt lägre kapacitet finns allt längre ut till vänster och de med allt högre kapacitet längre ut till höger.

Konsekvenser vid anställning
Om man anställer medarbetare utan någon särskild urvalsstrategi kommer man troligen att få medarbetare som är normalfördelade. Det vill säga att en majoritet är genomsnittliga (vilket, per definition, inte är dåligt), en del har under genomsnittlig kapacitet, en del har över genomsnittlig kapacitet, ett fåtal har extremt bra kapacitet och ett lika litet fåtal har extremt dålig.Man kommer alltså att anställa ett lika stort antal medarbetare med under genomsnittlig kapacitet som över genomsnittlig kapacitet.

Ett professionellt urval eliminerar vänstersidan
Om man använder ett bra urvalssystem kan man ta bort den vänstra, lägre delen av kurvan så här.En bra urvalsmetodik betyder att man undviker att anställa, eller befordra dem med lägre kapacitet och att man ger sig själv möjligheten att identifiera och anställa personer vars prestationer i alla fall är genomsnittliga eller över. Varje coach för ett idrottslag, till exempel fotboll eller ishockey, använder någon typ av urval för att skaffa sig ett överläge och ge laget möjlighet att vinna. Därför är det antagligen en god strategi även i andra konkurrensutsatta eller känsliga verksamheter.

Utvecklingsinsatser innebär att man kan höja medarbetares förmåga och så att säga ”förflytta” dem åt höger i kurvan. Man kan frigöra och hitta möjligheter, potentialer och talanger så att medarbetare ökar sina förmågor och blir bättre resurser.Profil AB:s raison d’être
Våra psykologer började redan 1982 med att hjälpa våra kunder med personlig assessment inför anställningar och befordringar. En del använder också vår bedömningsmetod Masterline. Vi hjälper även med utvecklingsinsatser, till exempel Profil 360° feedback, kartläggning av grupper med MasterMap, utveckling av ”high potentials” för att bara nämna några.

Nu har du läst våra huvudsakliga argument för nyttan av professionellt urval och utvecklingsinsatser.-----------
Artikeln i pdf-format:Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com