Om ledarskap och relationer

2009-02-08

Ordet "Ledare" (eller "Chef" om man så vill) är så kallade relationsord. Sådana ord anger en position och ett förhållande till någon annan. Andra relationsord är till exempel "matte" som implicerar att någon av kvinnligt kön har ett ägarförhållande till en hund, liknande ord är "förälder", "älskare" och "elev".

Ordet "ledare" innefattar därför tre saker: 1, någon som leder, 2, någon eller några som följer, och 3, relationen dem emellan. det sista är det mest betydelsefulla.


Det är genom relationen man leder
Varför är relationen viktigare än parterna? Jo, därför att det är genom relationen man leder. Ledare som förmår skapa goda relationer med sina underställda får helt enkelt ut mera av sitt ledarskap. Man skall här inte glömma att underställda (de som följer) oftast har goda relationer med varandra. Relationer som ledaren inte är en del av eller rentav utesluten ur. Underställda kan till exempel utbyta erfarenheter om sin chef som inte chefen vet om. Underställda kan också ha hemligheter för chefen.

Därför bör en ledare vinnlägga sig om att upprätta goda men exklusiva relationer med sina närmaste underställda. Med exklusiva relationer menas att relationen blir personlig med var och en och att det finns aspekter av den som inte delas av andra.

Relationer som en pipeline
Man kan likna en relation med en pipeline. Om relationen eller pipelinen är tunn, eller om den är krokig så kan det inte strömma så mycket i den och det som strömmar i en relation är kommunikation och känslor. Om relationen eller pipelinen däremot är hållbar och rak så flyter allt lätt och okomplicerat.

Det är alltså, som alla vet, svårare med kommunikation om man har en tunn och krokig relation och enklare att kommunicera med en person som man har en rak och hållbar relation med.

Ledarskap handlar ju om att hålla underställda informerade och uppdaterade, att engagera och entusiasmera, att sprida energier, att föra kreativa dialoger, ömsesidighet, samförstånd, ett fritt flöde av idéer och tankar, utbyte av skämt och humor och även för intensiva meningsutbyten eller rent av av oenighet. Det senare är inte minst viktigt och ju starkare relationen är desto mera tål den. Tunna relationer begränsas till saklighet, artigheter, annan väl anpassad kommunikation och utesluter därför det som är mest viktigt.

Om du som ledare kan skapa en relation som innebär att var och en av din närmaste ställer upp på dig - då har du lyckats. Då är du förmodligen en bra ledare och chef.Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com