Om ledarens olika yrken

2009-02-08

En ledare har flera professionella roller. Låt oss titta på några av dem.


Yrkesman eller yrkeskvinna
De flesta ledare har någon typ av yrkesutbildning. Det kan vara som ekonom, undersköterska, kock, läkare, ingenjör eller annat. Men det går inte bra att bygga ledarskap på enbart stora yrkeskunskaper. Prestigekänslighet, överdriven betoning på kompetens, revirbeteende, hävdelsebehov och inte sällan ovilja att anställa medarbetare med ännu större kompetens är symptom på sådant. Andras skicklighet hotar ju den egna positionen. Ledarskap som ensidigt bygger på yrkeskompetens passerar förr eller senare bäst-före-datum.

Ledare
För ledaren är den främsta tillgången den egna personligheten – inte yrket. Ledarskap handlar om att leda och entusiasmera andra, att ange riktning, ta beslut, om målmedvetenhet, analysförmåga, strategiskt tänkande och kommunikation. En ledare sätter ramar, ger friheter, stödjer samarbete och dialog, ger energier till andra och underlättar för motivation att växa.

Utvecklare
I ledarskap ingår att utveckla medarbetarna, att skapa utrymme för talanger och att identifiera och coacha dem som vill och kan växa. I ledarskapet ligger också ansvar för att utveckla organisation och arbetssätt. En ledare bör inte enbart fokusera på vad som skall åstadkommas – utan också på hur det kan göras.

Affärsman eller affärskvinna
Oavsett typ av verksamhet är alla ledare affärsmän och affärskvinnor. En del ledare gör inte affärer själva, men alla har hand om resurser och kan därför arbeta på ett mer eller mindre affärsmässigt sätt.

Chef och representant för organisationen
En ledare är en resurs för sin egen chef och delar ansvar med andra chefer för verksamhetens framgång och fortbestånd. En ledare representerar verksamheten och tar sin del av ansvaret för produkter och tjänster, samhällsnytta, image, säkerhet och miljö.

Några av ledarens professionella roller:
Yrkesman/yrkeskvinna
Ledare
Utvecklare
Affärsman/affärskvinna
Chef
Representant för organisationenProfil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com