Om mänskliga misstag

2009-02-08

Varenda dag, året om, runt hela jorden, gör en stor mängd människor en ofantlig mängd misstag. Misstag som orsakar skador, ekonomiska störningar, administrativa och juridiska problem för att inte tala om olyckor, förluster och blodspillan. Denna mångfald av misstag dränerar också våra globala resurser av mänskligt engagemang, ekonomi och tid, som onödigtvis går till spillo för att återställa och korrigera det som blivit fel.


Det vore intressant att beräkna kostnaden globalt i mänskliga liv, för miljö och för världens ekonomi som är resultat av mänskliga misstag. Inom transportsektorn vet vi ungefär vad det kostar men vad skulle kostnaden kunna vara för ett stort eller medelstort företag eller varför inte för ett land? Kalkylen skulle troligen sluta på en nivå som motiverade ett ökat intresse för att reducera misstag.

Det finns olika slag av fel
Vi gör alla ett antal vanliga fel som till exempel lapsusar (eng. lapses), det vill säga vi försummar och glömmer. Vi gör tabbar (eng. slips) som till exempel att peppra när vi menade att salta och vi gör misstag, som att svänga en avtagsväg för tidigt. Dessutom kan vi göra misstag på grund av att vi är distraherade, som att köra mot rött ljus när vi försöker orientera oss i en främmande stad.

Ingen människa gör emellertid misstag med avsikt. (Med undantag för överträdelser men sådant är beroende av perspektiv, – vad någon avsåg att göra och vad andra tycker om det.) Människor som begår misstag gör det ofta därför att de tror att deras handlingar är korrekta och de som gör misstag vet sällan om det förrän konsekvenserna börjar visa sig.

En del kan vi däremot påverka
Att ge dem skulden kan därför vara att skjuta över målet. Förutom lapsusar, tabbar och misstag finns också mänskliga fel beroende på felaktig uppfattning, tankefel eller felaktiga åtgärder. Dessa kan vi däremot påverka. Människor agerar nämligen alltid i enlighet med den uppfattning de har, efter hur de tolkar den situation de befinner sig i. Därför leder missförstånd och missuppfattningar nästan alltid till felhandlingar.

Inom alla områden av livet, men främst inom säkerhetskritiska verksamheter som industri och transport, är sådant som information, utbildning, målformulering, kommunikation om prioriteringar och intentioner och av visioner och strategi viktigt. Sådant hjälper människor att göra rätt och att undvika misstag.

Oinformerade personer kan inte förväntas att agera korrekt och inte heller att ta egna initiativ. Välinformerade människor däremot, gör inte lika många fel och de kan heller inte undvika att ta initiativ.

Profils systerbolag, Marine Profile AB, bedriver forskning inom dessa områden.Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com