Om psykologiska lagar

2010-08-23

De flesta vetenskaper har sina egna lagar. Fysik, kemi och andra naturvetenskaper har ju många. Tyvärr är det inte så inom psykologin., – det finns nästan inga psykologiska lagar som bestämmer hur vi människor fungerar.


Vi vill vara individualister

Frånvaron av psykologiska lagar beror på att vi inte tycker om att vara förutsägbara. Detta får till följd att om psykologin formulerar en lag, så kommer oundvikligen ett antal människor att bryta mot den. Då gäller den ju inte längre. För att en psykologisk lag skall gälla bör den alltså hållas hemlig, så hemlig att inte ens informerade psykologer kan bryta mot den, just den kategori som mest av allt hatar att vara förutsägbar.

Några lagar har trots allt formulerats. Till exempel lust – olust principen som innebär att vi människor strävar att undvika olust och att uppnå lust. Det trista med denna lag är att lust och olust kan uppfattas olika. Masochister, till exempel, och de som överväger självmord har ju individuella meningar om det hela.

Festingers teori om kognitiv dissonans är så nära en psykologisk lag man kan komma. Den går i stort sett ut på att vi människor strävar efter samstämmighet i våra attityder och om det uppstår motstridigheter löser vi det på två olika sätt.

Tänk dig att du har spenderat en förmögenhet på en semester med familjen men att den blivit en besvikelse. Hotellrummet är fullt av kackerlackor, det är översvämning i toan och ur duschen kommer det rostvatten. Särskilt barnen nästan dör av äckel. Du har alltså investerat en förmögenhet och fått en katastrof.

Vi använder då, enligt Festinger, två olika strategier för att lösa motsättningen.
1. Man kan göra det ena oviktigt eller lägga större tyngd på det andra
”Hotellet var ju inte allt. Landet var fantastiskt och vädret var underbart. Det var värt varenda krona.”

2. Man kan skapa en helt ny förutsättning som eliminerar motsättningen.
”Alltid lärde vi oss något.”

I det professionella livet kan Festinger-tendensen bli en illavarslande form av självbedrägeri som kullkastar vår förmåga till rationell analys:
”Med den senaste kampanjen nådde vi inte våra försäljningsmål. – Men vi fick i alla fall en bra exponering.”

Vi människor strävar efter kognitiv balans och att eliminera olust och andra orsaker till grämelse.Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com