Om självförtroende

2010-12-15

Ett bra självförtroende är en av de viktigaste egenskaper man kan ha med sig i livet. Självförtroende fungerar som en psykologisk underström som bär fram andra egenskaper och för upp dem till ytan.


Sådant som intelligens, humor, kreativitet, analysförmåga, verbal och socialtalang kommer aldrig till sin rätt om de inte bärs fram av ett bra självförtroende.

Talangfulla personer med svagt självförtroende kan inte dra nytta av sina resurser fullt ut. De må vara hur talangfulla som helst, men saknas stödet i ett bra självförtroende, så får de svårt att nå sin potential i de flesta sammanhang.

Självförtroende handlar om hur en individ värderar sina egna resurser. Det avgörande är alltså inte närvaron av resurser, det avgörande är hur individen själv skattar dem.

Bra och dåligt självförtroende
Personer med bra självförtroende har inte behov av att framhålla sig själva. Istället kan sådana personer ligga lågt, de kan öppet lära av andra och låta andra stå i centrum. De har inte behov av att mäta sig med andra och kommer därför inte heller till korta. De är ödmjuka inför sådant som de inte själva bemästrar och ödmjukheten är äkta – inte spelad.

Dåligt självförtroende visar sig huvudsakligen på två sätt; genom att en person är hämmad och inåtvänd, men också precis tvärtom.

De hämmade uppfattas ofta som snälla, färglösa och harmlösa. De må vara resursstarka men det är som om de både gasar och bromsar samtidigt. De
konkurrerar inte och de tillåter att man struntar i dem. De är sådana man sist kommer ihåg när man gör en bjudningslista och man märker inte heller när de går.

De som är tvärtom kompenserar genom att demonstrera högt självförtroende. De har hävdelsebehov, vill bli bekräftade, är uppblåsta, skrytsamma eller arroganta
och kan ha behov att bli beundrade. Sådana personer gör sig alltså större, gärna på andras bekostnad. De jämför sig med andra vilket innebär att omgivningen blir viktig för deras självförtroende. Sådana personer utnyttjar andra människor till att generera självkänsla.

Många psykologer menar att ett bra självförtroende – det har man med sig hemifrån. Det byggs upp genom att föräldrar värderar sina barns prestationer, att de visar barnen respekt och inte kränker dem, av att föräldrar uppmuntrar till att tänja gränser och av att man som barn får erkännande, stöd och beröm för det man presterar. Självförtroendet stärks hos barn som känner att universums viktigaste personer i alla lägen står vid deras sida.Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com