Om motivation

2009-02-08

Det finns en avgörande skillnad mellan motivation och engagemang. Engagemang är en allmän känsla av entusiasm, vakenhet och intresse. Engagemang är oftast, men inte alltid, en positiv känsla. Även kritiska människor kan vara engagerade. Motivation däremot, rider alltid på en positiv känsla och motivation har alltid ett klart uttalat mål, en slutpunkt. Motivation ligger mycket nära handling.


Motivation är ett emotionellt tillstånd där energierna ökar dramatiskt och en motiverad person vill genast övergå ifrån ord till handling. En motiverad människa är beredd att investera sig själv, sina energier, sina resurser, sin kreativitet och sin nyfikenhet för att uppnå ett mål. Motivation är lustbetonad och svår att hålla tillbaka.

Motivation är bra för välbefinnandet
Motivation innehåller glädje och upprymdhet på ett så absorberande sätt att till och med uppfattningen av tid påverkas. För en motiverad människa flyger tiden förbi, för en omotiverad släpar den sig fram.

Det finns skäl att tro att motivation påverkar hälsan positivt. I alla fall har man sett att brist på motivation påverkar den negativt. Människor vill vara motiverade, det är en exklusiv (men inte global) lyx som innehåller en betydande del av det vi kallar livskvalitet, särskilt livskvalitet i arbetet.

Man kan inte motivera en annan människa eller avkräva någon motivation. Det enda man kan göra är att skapa förutsättningarna för att motivation kan växa fram. Möjlighet att påverka sin egen situation och upplevelsen av att man räknas är två viktiga förutsättningar. Därför är motivationen oftast högre bland chefer än hos andra.

Motsatsen till motivation är liknöjdhet
Innan man anklagar någon för bristande motivation bör man först fundera på om denna människa har inflytande över sin egen situation och erfarenhet av att just han eller hon räknas. Personer som inte tillåts eller inte ser möjligheter att påverka, som känner att de inte betyder något och att ingen lyssnar på dem, blir aldrig motiverade. Oförlöst motivation leder till frustration, efter en tid till ovilja att engagera sig och slutligen till liknöjdhet och kanske även cynism.

En liten illustration
Man kan illustrera mekanismerna bakom motivation med ett tankeexperiment.

Tänk dig en situation där du och dina grannar förtjusta planerar en julfest för barnen.

Ta ledningen i festfixandet, fördela uppgifter, bestäm hur, i vilken ordning och av vem allt skall göras och lyssna inte på vad andra säger.

Med enkla medel som dessa kan en enda enskild individ effektivt sopa bort den sammanlagda motivationen i en mångfalt större grupp människor.Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com