Om lågt självförtroende.

2009-02-08

Personer med lågt självförtroende är hämmade och drar därför inte nytta av sina inneboende resurser.


Självförtroende har med självbild att göra. Man jämför sig med andra och om jämförelsen faller ut till ens nackdel blir resultatet ett lågt självförtroende.

Människor med lågt självförtroende är ofta fogliga. De är eftertänksamma och förefaller förståndiga, fast det kan bero på deras inneboende försiktighet. De tar inte gärna sociala risker genom att uttrycka en åsikt som kanske inte passar. De är vanligen snälla och stillsamma, de håller med och är goda lyssnare som man lätt kan avbryta. Därför tycker man ofta att de är sympatiska.

Självförtroende är inte kopplat till kunnande eller begåvning. Många med lågt självförtroende är utomordentligt kloka. Ett lågt självförtroende hindrar däremot att talanger och kvaliteter kommer till uttryck. Ungefär som en Rolex som står.

Personer med lågt självförtroende tror inte att de kan bidra. Därför bidrar de inte heller. De värderar inte sig själva särskilt högt och begär heller inte att någon annan skall göra det. Lågt självförtroende är ingen bra ledaregenskap.

Den onda cirkeln
Människor med lågt självförtroende är i en ond cirkel. Ju flera erfarenheter de har av att inte bidra, desto mindre tror de på sig själv. Ju mindre de tror på sig själv, desto mera håller de tillbaka. Ju mer de håller tillbaka, desto mindre bidrar de.

Denna onda cirkel måste brytas. Det går att göra det sakta och stegvis genom att utmana och tänja de självpålagda begränsningarna.

Att tänja personliga gränser
Det finns dagligen situationer där invanda hållningssätt kan utmanas. Det går till exempel att ta ledningen i ett samtal. Det går att själv ställa frågor och informera sig istället för att bara svara på andras. Det går att vara proaktiv istället för reaktiv och att pröva nya positioner. Det går att försiktigt vädra en åsikt. Att uttrycka samtycke när någon annan behöver stöd är enkelt. Att göra sådant som känns ovant är självstärkande, nästan oavsett resultat. Man tänjer personliga gränser.

På pappret låter det enkelt, men det är krävande och ångestfyllt, särskilt de första stegen.

Till och med elitidrottare tar hjälp för att överbrygga naggat självförtroende.Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com