Om den auktoritära personligheten

2009-02-08

Det är inte alla som uppfattar att auktoritära människor innerst inne är ganska sårbara, veka och mjuka. Den auktoritära personen är på ytan ofta en konventionell och ganska formell person som håller distans och som gärna vill ha ett överläge till andra.


Under skinnet kan de känna sig ganska små och inte alls så säkra på sig själva som det verkar.

Auktoritära personer är ängsliga för närhet och håller därför distans. Att vara formell, strikt och krävande, kombinerat med en underström av latent, lättväckt irritation är vanligt. Relationer med auktoritära personer blir därför gärna opersonliga, respektfyllda och formella, de släpper inte gärna någon annan in på livet.

Känslig är lika med svag
Auktoritära känner sin egen vekhet men vill inte erkänna den. Därför vurmar de för det starka, det sakliga och det strängt kontrollerade. De är känslosamma men upplever känslor som hotande. Att vara känslig är enligt deras inre logik att också vara svag, och att bli svag är det värsta som kan hända dem.

Det finns även en annan dubbelhet i den auktoritära människans natur. De älskar och vördar andra auktoriteter samtidigt som de vill vara en själv. Uppåt, gentemot människor som de upplever som större eller mäktigare än de själva, kan de bli beundrande, ödmjuka, böjliga eller rent av inställsamma. Auktoritära personer är motsägelsefullt nog mycket duktiga på att underkasta sig. Nedåt, gentemot människor som är beroende av dem, kan de vara arroganta, krävande, sarkastiska, dömande och okänsliga.

Auktoritära älskar auktoriteter
Den auktoritära personligheten är inte jämlik. De känner sig besläktade med de starka och idealiserar dem med makt. Särskilt de som har makt över dem själva. Auktoritära människor är mycket värderande och sorterar andra människor enligt fasta principer. Vissa duger, andra inte.

Under ytan är de oupphörligt intresserade av hur de själva blir uppfattade. Deras självkänsla får näring av respekten och hövligheten ifrån andra, deras självförtroende växer inte fram inifrån. Det är positionen och förbindelsen med andra auktoriteter som ger dem styrka, inte den egna identiteten.

Auktoritära kan också vara vänliga
Auktoritära människor måste inte vara aggressiva, rytande, buffliga eller pekande med hela handen som många tror. Buffliga och högröstade blir de först när de är hotade eller känner sig ifrågasatta. Auktoritära personer kan istället vara utomordentligt vänliga.

Studera följande "rysardialog" mellan en VD och hans ekonomichef Jim, direkt hämtad ur det verkliga livet. Det handlar om mottagandet av en arbetssökande chef.

VD: Jim, du kan väl möta honom vid flyget imorgon kväll?
Jim: (Besvärad.) Det är svårt. Jag … Min fru fyller år och vi har gäster hemma.
VD: (Med len röst.) Då säger vi så Jim, då möter du honom vid flyget imorgon kväll.Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com