Om beslutsfattande under stress

2009-02-08


Det finns olika sorters stress
Akut stress är ett tillstånd i kris eller nödläge. Förväntansstress är en reaktion inför en oundviklig och potentiellt riskfylld situation som ännu inte har inträffat. Stress är per definition inte ett positiv tillstånd. Vi har olika tolerans och reagerar olika men under stress reagerar vi både fysiskt och psykiskt. Stress handlar om emotionella, inre stormar som invaderar vårt psyke och som gör att vi tappar överblick och distans, vårt intellekt fungerar sämre och vi förlorar i tankeskärpa. Även vår motorik påverkas med bristande tajming och inexakta rörelser. Vid stress är hela organismen ur lag och inre processer är inte som de skall. – Vi är inte längre oss själva.

Definition
Stress är ett förhållande mellan en individ och en situation, där individen upplever situationen som ett allvarligt hot och så krävande att möta, att den kan komma att överskrida individens resurser.

Det existerar alltså en obalans mellan de krav som ställs och den förmåga man har.

Stress och intellekt
Samtidigt som vi är stressade måste vi alltså fatta beslut utan att ha full kontroll över tankeapparaten. Vid akut stress finns ett inslag av tidsnöd men vid förväntansstress är det inte alltid så. Vid stress inför något oundvikligen kommande är det klokare att köpa sig tid och att fatta beslut först när intellekt och tankeförmåga är under kontroll. Stressrelaterade beslut tenderar att vara reaktiva och inte proaktiva.

Stress är en respons som vi inte kan göra mycket åt. Den är automatisk och kan inte styras med viljan. Vid akut stress måste vi reagera snabbt men vid förväntansstress måste vi inte. Ibland kan vi sova på saken. Vi kan lugna oss och ta beslut vid en senare tidpunkt. När något oönskat händer får vi ibland en känsla av att det är mera bråttom än vad det faktiskt är. De flesta känner igen detta, just i den stund man blir drabbad ser saker svårare ut än vid senare eftertanke.

Detta är inte minst viktigt när det gäller beslutsfattande i professionella sammanhang. Då är det viktigt att inte ta beslut under påverkan, att vinna tid och att samla tankarna. Beslut blir bättre och lättare proaktiva när stressreaktionen har avtagit och när vi har återvunnit vår förmåga till distans, perspektiv, analys, kreativitet och flexibilitet.

-----------
Artikeln i pdf-format:Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com